Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła z 1342 r.

Drukuj
Kategoria: Staszów

BartekmJest najcenniejszym zabytkiem Staszowa. Jego powstanie datuje się na XII w. Niestety z najstarszego, drewnianego kościoła nie pozostał żaden ślad; został on spalony w 1241 r. przez Tatarów. Na miejscu wcześniejszego, w latach 1342 – 1343 wybudowano murowany z kamienia i cegły (otynkowany z wyjątkiem ciosowej kaplicy) w stylu gotyckim kościół św. Bartłomieja. Fundatorką kościoła była ówczesna dziedziczka Staszowa, Dorota Tarnowska. W połowie XVII w. kościół przekształcono. Około 1610 r. dostawiono wieżę, a w latach 1613-1618 Kaplicę Matki Boskiej Różańcowej, zwaną także Kaplicą Tęczyńskich. Około 1625 r. zostało przebudowane wnętrze wraz z założeniem nowych sklepień i podziałów.

W ciągu wieków świątynia była wielokrotnie przebudowywana i remontowana, w związku z czym obecna forma budynku nie przypomina jej pierwotnej gotyckiej konstrukcji. O pierwotnym kształcie świadczyć mogą jedynie wysokie przypory oraz wyraźnie rysujący się podział na nawę główną i prezbiterium. Wewnątrz kościoła znajduje się unikatowy fresk ze św. Bartłomiejem obdartym ze skóry. Warte uwagi są również bogate sztukaterie w prezbiterium, pochodzące z XVII w. Jest to prawdopodobnie dzieło znanego sztukatora - Falconiego. 


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.