Pomnik im. Tadeusza Kościuszki

pomnikmZlokalizowany obok ratusza pomnik jest punktem, przy którym w Staszowie odbywają się najważniejsze uroczystości patriotyczne, tj. obchody Konstytucji 3 Maja i Święto Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada.

Na rynku po wschodniej stronie ratusza stoi pomnik, zwany dzisiaj pomnikiem Kościuszki. Wiele lat zwano go po prostu figurą, która była wielokrotnie przebudowywana i przenoszona.

Czytaj więcej: Pomnik im. Tadeusza Kościuszki

Dzwonnica (przy kościele św. Bartłomieja)

bartek dzwonnicamPochodzi z 1829 r. Wybudowana na osi fasady kościoła, murowana, reprezentuje styl klasycystyczny. Pierwszą kondygnację stanowi arkadowa brama, drugą zdobią trzy smukłe arkady, a trzecią trzy koliste otwory zwieńczone trójkątnym przyczółkiem. Największy z trzech dzwonów odlany został przez Wiktora Bagińskiego w 1842 r. w Krakowie. Dzwonnicę odrestaurowano w 1998 r. Budynek dawnej plebanii, położony na południe od kościoła został wzniesiony w tym samym roku co dzwonnica. Budynek jest parterowy, murowany, na planie prostokąta, przykryty wysokim dachem czterospadowym.

Kapliczka pw. Św. Jana Nepomucena

kapliczkamNa górującym nad Staszowem wzgórzu, przy ul. Opatowskiej, znajduje się kapliczka pw. Jana Nepomucena. Wybudowana została w 1848 r. na dawnym kurhanie. Dawniej przy niej grzebano żołnierzy austryjackich, obok był cmentarz. Dziś sprzed kaplicy można podziwiać panoramę Staszowa. 

Kaplica Matki Boskiej Różańcowej

KaplicamZwaną także Kaplicą Tęczyńskich została wzniesiona dzięki Kata¬rzynie z Leszczyńskich Tęczyńskiej w latach 1610–1625. Kaplica dobudowana do kościoła św. Bartłomieja stanowi najwartościowszy zabytek miasta oraz mauzoleum grobowe męża i syna fundatorki.

Reprezentuje ona umiarkowany nurt manieryzmu zwany krakowsko-pińczowskim, nawiązując tym samym do stylu szkoły Santi Gucciego – królewskiego rzeźbiarza i architekta.

Czytaj więcej: Kaplica Matki Boskiej Różańcowej

Ratusz w Staszowie

ratuszm

Usytuowany pośrodku Rynku to architektoniczna wizytówka miasta. Został wybudowany w stylu klasycystycznym w pierwszej połowie XVIII w. przez Aleksandra Czartoryskiego. Budynek jest murowany, parterowy, symetryczny, z szerokimi korytarzami, zbudowany na planie prostokąta z wysokim, czterospadowym, krytym dachówką dachem. Na budynku umieszczono wieżę zegarową, która pierwotnie była dwukrotnie wyższa niż obecna.

Czytaj więcej: Ratusz w Staszowie

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła z 1342 r.

BartekmJest najcenniejszym zabytkiem Staszowa. Jego powstanie datuje się na XII w. Niestety z najstarszego, drewnianego kościoła nie pozostał żaden ślad; został on spalony w 1241 r. przez Tatarów. Na miejscu wcześniejszego, w latach 1342 – 1343 wybudowano murowany z kamienia i cegły (otynkowany z wyjątkiem ciosowej kaplicy) w stylu gotyckim kościół św. Bartłomieja. Fundatorką kościoła była ówczesna dziedziczka Staszowa, Dorota Tarnowska. W połowie XVII w. kościół przekształcono. Około 1610 r. dostawiono wieżę, a w latach 1613-1618 Kaplicę Matki Boskiej Różańcowej, zwaną także Kaplicą Tęczyńskich. Około 1625 r. zostało przebudowane wnętrze wraz z założeniem nowych sklepień i podziałów.

Czytaj więcej: Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła z 1342 r.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.