Kurozwęki - zespół pałacowy

Drukuj
Kategoria: Gmina

kurozwekipalacmAż trudno uwierzyć, że jeszcze ten pałac, który do niedawna stał trwał w kompletnej ruinie i zapomnieniu teraz odnowiony – zachwyca swym pięknem. Pałac stoi w starym parku z platanami, wśród rozległych łąk nad rzeką Czarną.

Jego początki sięgają XIV wieku, kiedy to ok. 1400 r. Dobiesław z Kurozwęk wybudował drewniano - murowany zamek, siedzibę rodu. Początkowo zamek miał charakter obronny. Był to jeden z pierwszych, murowanych zamków rycerskich w Polsce. W ciągu stuleci przybrał kształt jaki możemy obecnie podziwiać.

Zaskakuje on ciekawą bryłą i dobrym połączeniem najstarszych gotyckich fragmentów z późniejszymi. Wnętrza i piwnice kurozwęckiego Pałacu udostępnione są dla turystów do zwiedzania z przewodnikiem. Na życzenie organizowane są również pokazy walk rycerskich, artylerii i dawnych tańców.

Pałac w Kurozwękach to najcenniejszy i najciekawszy zabytek świeckiej architektury w okolicach Staszowa. Liczy sobie sześć wieków i nosi w sobie wątki różnych stylów. Pierwszy pałac powstał w rozlewiskach Czarnej przed rokiem 1400. W XV wieku został przebudowany i powiększony. Kolejna zmiana nastąpiła około 1500 roku. W XVII wieku otrzymał formę wczesnobarokową. Jednak ostateczny charakter architektoniczny pałac dostał w II połowie XVIII wieku, kiedy to dokonano rokokowej modernizacji całego zespołu. Ta ostatnia przebudowa ustabilizowała wygląd zabytku.

W Kurozwękach mieszkały przez kilka stuleci czołowe rody magnackie. Wśród nich wyróżnić należy: Kurozwęckich, Lanckorońskich, Sołtyków.

W parku - prostopadle do pałacu - stoją dwa pawilony. Kiedyś były jednakowe, dzisiaj pierwotną "urodę" zachował prawy. Powstał on w II połowie XVII w. - w czasie gdy pałac zamieszkiwali Sołtykowie. Wybrzuszony w środku owalnymi ryzalitami i zachęcający do wejścia otwartymi arkadami - nakryty został oryginalnym dachem mansardowym, zakończonym stożkiem. We wnętrzu sale są okrągłe lub owalne z ryzalitami.

– wczesnoklasycystyczny pałac, dawny za­mek z końca XIV wieku, otoczony parkiem, w którym rozpościerają swe korony piękne i rzadko spotykane platany. Przed Pałacem dwa rokokowe pawilony. Obec­nie Zespół Pałacowy pełni funkcję ośrodka konferencyj­nego z 90 miejscami noclegowymi. Atmosfera minionych epok, jest dopełnieniem tego, co oferuje piękna okolica, którą podziwiać można jeżdżąc powozem lub konno.

Przed pałacem znajdują się dwa pawilony z końca XVIII wieku: „Oficyna” i „Oranżeria”

kurozwekioficynam kurozwekioranzeriam


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.