Koniemłoty - cmentarz

koniemlotycmentarzmKaplica cmentarna wymurowana w 1840 r., prostokątna, zlokalizowana na cmentarzu grzebalnym. Na cmentarzu znajduje się również grób Ks. Romana Kotlarza. Był oon działaczem opozycji demokratycznej w PRL, uczestnikiem wydarzeń radomskiego czerwca. Zmarł  w 1976 r. Plac przy kościele nosi jego imię, znajduje się przy nim też tablica pamiątkowa.

Koniemłoty - kościół pw. Wniebowzięcia NMP

koniemlotykosciolmZostał wzniesiony w latach 1637-1649 w stylu późnorenesansowym z fundacji benedyktyna – ks. Łukasza Sokołowskiego. W 1708 r. dobudowano wieżę barokową, a w 1732 r. kaplicę. Po pożarze w 1770 r., kościół został odnowiony i przebudowany. Najciekawszym fragmentem kościoła jest jego prezbiterium. Spoczywa ono na zrębach gotyckich, nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami ozdobionym sztukateriami w stylu kalisko-lubelskim. Styl kościoła określany jest różnie: od późnego renesansu, wczesnego baroku po gotyckie wpływy.

Czytaj więcej: Koniemłoty - kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kurozwęki - figura św. Floriana

kurozwekiflorianmZlokalizowana jest w niewielkiej odległości od trasy Kurozwęki – Szydłów, zapewnie w XVIII/XIX wieku. Figura ta jest murowana, czworościenna, o trzech kondygnacjach zwężających się uskokowo, przedzielonych gzymsem środkowej wnęki. Na szczycie znajduje się rzeźba św. Floriana.

Kurozwęki - Kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Augustyna oraz dawny klasztor

kurozwekikosciolmParafia została utworzona w 1347 roku. Kościół murowany istniał już ok. 1470 r. Od 1487 r., był to kościół parafialny i klasztor kanoników regularnych laterańskich, których sprowadził z Krakowa kasztelan sandomierski i podskarbi koronny Piotr z Kurozwęk. W tym czasie kościół został rozbudowany i wzniesiono klasztor. Ponowna rozbudowa miała miejsce w 1 poł. XVII w. z fundacji Zbigniewa Lanckorońskiego, podkomorzego sandomierskiego. Od 1827 r. kościół parafialny i klasztor oddany na schronisko dla starców ss. miłosierdzia. Zespół jest dominującym elementem w panoramie Kurozwęk. Kościół jest wybudowany z kamienia, gotycki z przekształceniami późnorenesansowymi i barokowymi. Prowadzi do niego barokowa brama murowana, nakryta dwuspadowym daszkiem.

Czytaj więcej: Kurozwęki - Kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Augustyna oraz dawny klasztor

Kurozwęki - kościółek św. Rocha

kurozwekirochmTen niewielkich rozmiarów kościółek, wraz z otoczeniem stanowią bardzo urokliwy zakątek tej miejscowości. Zbudowany został w XVIII wieku jako dowód wdzięczności za ocalenie mieszkańców Kurozwęk od epidemii, która panowała w Staszowie i okolicach w 1705 roku.

Uszkodzony w czasie II wojny światowej został odrestaurowany w 1914-1919 r., Kościółek posadowiony jest na wysokiej skalistej skarpie. Wybudowany na rzucie prostokąta zamkniętego półkoliście od południa. Po przeciwnej stronie usytuowana jest kruchta.

Czytaj więcej: Kurozwęki - kościółek św. Rocha

Kurozwęki - zespół pałacowy

kurozwekipalacmAż trudno uwierzyć, że jeszcze ten pałac, który do niedawna stał trwał w kompletnej ruinie i zapomnieniu teraz odnowiony – zachwyca swym pięknem. Pałac stoi w starym parku z platanami, wśród rozległych łąk nad rzeką Czarną.

Jego początki sięgają XIV wieku, kiedy to ok. 1400 r. Dobiesław z Kurozwęk wybudował drewniano - murowany zamek, siedzibę rodu. Początkowo zamek miał charakter obronny. Był to jeden z pierwszych, murowanych zamków rycerskich w Polsce. W ciągu stuleci przybrał kształt jaki możemy obecnie podziwiać.

Czytaj więcej: Kurozwęki - zespół pałacowy

Sielec - Zbór

sieleczbormHistoria miejscowości wiąże się przede wszystkim z historią zboru ewangelicko-reformowanego. Budynek zboru stanowi od 1980 r. kaplicę parafii rzymsko – katolickiej w Koniemłotach. Zbór stoi około 100 metrów od szosy Staszów – Stopnica, przy drodze do Stefanówka. Zbudowano go pod koniec XVIII wieku na miejscu wcześniejszego drewnianego budynku. Nawa ma kształt prostokątny, prezbiterium węższe, zamknięte z zewnątrz wielobocznie, wewnątrz półkoliste.

W zewnętrzne ściany kościoła wmurowano dwie tablice. Jedna z nich, ponad wejściem poświęcona jest Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, druga zaś pamięci poczmagistra Rossa. Stanowi ona ciekawy zabytek polskiej poezji epitafijnej. W tym miejscu przytoczone zostaną jej fragmenty jako, że całość epitafium liczy ponad trzydzieści wierszy.

Czytaj więcej: Sielec - Zbór

Wiązownica Kolonia - kościół pw. św. Michała Archanioła

wiazownicakosciolmKościół pw. św. Michała Archanioła pochodzi z 1844 roku. Wybudowany w stylu poźnoklascystycznym, został wzniesiony na miejscu drewnianego kościoła z 2. poł. XV w., który spłonął w 1820 r. na terenie osady Dzięki. W 1916 r. świątynia została rozbudowana – powstały dwie kaplice boczne i prezbiterium. W latach 1988 – 1990 kościół odrestaurowano.

Wiązownica Kolonia - pałac "Dzięki"

wiazownicapalacmEklektyczny pałacyk wzniesiony w 1844 r. z dominującym stylem neogotyckim. Zaprojektowany najprawdopodobniej przez Adama Idźkowskiego jako wiejska rezydencja senatora Bazylego Wasilija Pogodina. Wybudowany został na terenie osady Dzięki i skąd pochodzi jego nazwa. Pałacyk ma powierzchnię 800 m2 i liczy 26 pomieszczeń. Półokrągłe wejście i okrągła klatka schodowa w kształcie baszty dodają mu uroku i nawiązują do wschodnich budowli. W jednym z wejść zachowały się drzwi pochodzące z XIX wieku z herbem pierwszych właścicieli.

Czytaj więcej: Wiązownica Kolonia - pałac "Dzięki"

Wiśniowa - pałac

wisniowapalacmSięgający I poł. XVIII wieku jest niewątpliwie najciekawszym zabytkiem we wsi. Na zwróconym na północ frontonie pałacu widnieją herby Kołłątajów z kotwicą. Bardziej okazale wygląda jednak południowa fasada gmachu z sześcioma kolumnami. Obecnie w pałacu mieści się szkoła podstawowa i biblioteka publiczna. Wewnątrz zwraca uwagę obszerna barokowa klatka schodowa.

Czytaj więcej: Wiśniowa - pałac

Wiśniowa Poduchowna - kościół pw. Przemienienia Pańskiego

wisniowakosciolmParafia erygowana w 1810 r. Kościół w Wiśniowej, wzniesiony z kamienia, jako szpitalny, zależny od parafii w Kiełczynie postawił hrabia Karol Tarło w 1680 r. Uroczyście poświęcony przez sufragana krakowskiego bpa Mikołaja Oborskiego 15 listopada 1681 r. Budynek kościoła na rzucie prostokąta z wmurowanym wewnątrz węższym, półkolistym prezbiterium, wokół którego mieści się zakrystia.Główny ołtarz z kamienia z posągami świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ruchomy obraz Przemienienia Pańskiego. Tabernakulum metalowe, obłożone marmurowymi płytami. W nawie dwa boczne ołtarze z kieleckiego marmuru z obrazami: 1) Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem, 2) Matka Boża Częstochowska. Dach dwuspadowy w stylu wczesnobarokowym. Wysoka 8-boczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią o charakterze barokowym. Kościół ostatnio restaurowany w latach 1990-1991.

Czytaj więcej: Wiśniowa Poduchowna - kościół pw. Przemienienia Pańskiego


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.