Muzeum Ziemi Staszowskiej

muzeumziemistaszowskiejmMuzeum Ziemi Staszowskiej posiada szereg stałych ekspozycji: malarstwo i rzeźba twórców staszowskich, geologia ziemi staszowskiej, rzemiosło staszowskie.

W dziale numizmatycznym znaleźć można bogatą kolekcję monet i medali związanych ze Staszowem. W zbiorach znajduje się również ekspozycja dot. oddziału partyzancekigo „Jędrusie", a także Judaica staszowskie, w tym oryginanalna tora.

W Muzeum można nabyć publikacje wydane przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne.

 

Adres:

ul. Jana Pawła II, 28-200 Staszów
tel. 15 864 33 44

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek, piątek - 11.00-14.00


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.