Muzeum Czynu Niepodległościowego

muzeumkoniemlotym18 września 2010 roku zakończył się remont pobenedyktyńskiego budynku klasztornego w Koniemłotach, w którym siedzibę znajdzie muzeum Czynu Niepodległościowego.

W zabytkowych wnętrzach upamiętniona będzie m.in. postać pochodzącego z Koniemłót ks. Romana Kotlarza. Gromadzone są także zbiory związane z działalnością i osobami zaangażowanymi w walkę o niepodległość Polski.

Muzeum jest obecnie w trakcie organizacji. Przewidywany termin udotępnienia zbiorów nie został jeszcze ustalony. Informacji na ten temat należy szukać m.in. na naszej stronie.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.