Hugo Kołłątaj

hugokollatamjPolacy! Ośmielcie się, aby raz być narodem prawdziwie wolnym - pisał Hugo Kołłątaj w Odezwie do Deputacji Konstytucyjnej. Słowa te znakomicie ujmują ducha czasów i dzieło współtwórcy Konstytucji 3 Maja.

Urodził się 1 kwietnia 1750 roku w Dederkałach Wielkich na Wołyniu. Młodość spędził prawdopodobnie w pobliskich Nieciesławicach. Wiadomo też, że pobierał nauki w Pińczowie, a następnie kształcił się na Akademii Krakowskiej, gdzie w 1768 roku uzyskał stopień doktora. W latach 1770 – 74 studiował w Wiedniu, a później w Rzymie, gdzie otrzymał doktorat z prawa i teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Polski został kanonikiem krakowskim. Był także kapłanem w Pińczowie i Krzyżanowicach Dolnych, działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej oraz twórcą planu rozbudowy szkół w całym kraju. 

Czytaj więcej: Hugo Kołłątaj


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.