Stefanówek

Wieś nazywana była dawniej Stefanowem. W rejestrze z 1674r. wymieniona jest jako miasto. Miejscowość była wówczas własnością Dębickiej i nosiła oboczną nazwę Bugaj. W późniejszych źródłach występuję już jako wieś.

W latach 1975-1998 wieś administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. W 1827 roku było tam 15 domów, w których zamieszkiwały 104 osoby. Stefanówek to mała miejscowość położona 4 km od Staszowa. Na koniec 2011 roku w Sefanówku mieszkało 166 osób, a na koniec 2012 roku mieszkało 164 osoby.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.