Smerdyna

Miejscowość położona jest około 18 km od Staszowa. Wieś powstała w XII wieku, jako osada smerdów. To od nich prawdopodobnie pochodzi nazwa miejscowości. (Smerd-średniowieczne określenie grupy ludzi o niskim statusie społecznym).

Dawniej Smerdyna składała się z wsi kolonii i folwarku. W zapiskach występuje od XV wieku jako wieś królewska. W 1508 r. należała do Gniewoszów, a w 1620 r. dzierżawił ją Jerzy Ossoliński. W 1827 r. było tu 58 domów, w których mieszkało 401 osób, natomiast pod koniec XIX w. było 650 mieszkańców. Folwark Smerdyna wchodził w skład dóbr Klimontowa. Statystyka z 1929 r. mówi o 140 domach i 822 mieszkańcach.

Smerdyna słynie z kamieniołomów, które związane są z miejscowością od ponad 100 lat. Kamieniołomy stanowiły zawsze dodatkowe źródło utrzymania mieszkańców. Dziś mieszkańcy nadal eksploatują kamieniołom i sprzedają go w okolicznych miejscowościach. Wydobyty ze złoża kamień jest miękki, ale po pewnym czasie nabiera twardości. Smerdyński piaskowiec drobnoziarnisty jest dobrym materiałem rzeźbiarskim-lokalni rzeźbiarze obrabiali kamień wykonując nagrobki bądź figury o tematyce religijnej, które to można spotkać przy okolicznych drogach. We wsi znajduje się zabytkowy dworek oraz pozostałości zabudowań dworskich, w tym dzwonnicy.

Smerdyna należy do parafii Wiązownica Kolonia. Na koniec 2011 roku w Smerdynie mieszkało 772 osoby, a na koniec 2012 mieszkało 773 osoby.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.