Ponik

Mała wieś w pobliżu Kurozwęk. Nazwa wsi pochodzi od płynącego przez wsie znikającego strumienia (ponik), który znika pod ziemią w Bełchu (nazwa miejscowa strumienia i zagajnika), a wypływa w Kurozwękach. W XV wieku wieś Ponik, była własnością Piotra Lubelczyka hrabiego Różyc. Od 1508 roku wieś Ponik i Kurozwęki były własnością Hieronima z Kurozwęk. W 1827 roku było 11 domów i 111 mieszkańców. Na koniec 2011 roku Ponik zamieszkiwało 148 osób, a na koniec 2012 roku mieszkało 151 osób.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.