Niemścice

Wieś położona w województwie świętokrzyskim w gminie Staszów. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia się w zapiskach Jana Długosza jako Nyemsczice. W XVI w. nazywano ją już Niemsczice. Nazwa pochodzi od imienia Niemsta. Potem miejscowość nazywano Niemście-Zaraś, ta ostatnia nazwa pochodzi od nazwy niedalekiego przyczółka, gdzie kiedyś miała być zaraza. W 1827 r. wieś liczyła 9 domów zamieszkałych przez 71 mieszkańców. Wchodziła w skład dóbr Łubnice.

W trakcie II wojny światowej w pobliżu wsi toczyły się ciężkie walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi. 12 sierpnia 1944 r. miała miejsce ofensywa niemieckiej 16 Dywizji Pancernej na Staszów, zakończona druzgocącą klęską i zniszczeniem 14 sztuk najnowszych czołgów. Na koniec 2011 roku w Niemściach mieszkało 233 osoby, a na koniec 2012 mieszało 243 osoby.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.