Łaziska

Łaziska to niewielka miejscowość położona w powiecie staszowskim. Nazwa Łaziska należy do grupy nazw miejscowych kulturowych (tzw. nazw wytwórczych). Jest to miejscowość powstała na Łazach tj. pierwotnych przejściach, ścieżkach przecieranych przez gęstwiny lasu, które mogły trafić na polany naturalne zdatne do uprawy. Łaziska wspomniane są w dokumentach z XVII w. W XIX wieku było 9 domów i 95 mieszkańców. W 1929 r. było we wsi 19 domów, w których zamieszkiwało 112 osób. Łaziska należały przez kilka stuleci do parafii Bogoria. W latach 30-tych XIX wieku należały do Moszyńskich. W czasie okupacji hitlerowskiej na terenie wsi odkryto złoża bentonitu. Jest to kopalina o cennych i różnorodnych właściwościach, m.in. wykorzystywany jest do mas formierskich w przemyśle odlewniczym, w przemyśle wiertniczo - poszukiwawczym jako materiał pochłaniający wodę. Bentonit używany jest w konserwacji zabytków. Badania geologiczne udokumentowały złoża bentonitu szacowane na około 1 miliona ton. Na koniec 2011 roku w Łaziskach mieszkało 167 osób, a na koniec 2012 roku mieszkało 174 osoby.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.