Kopanina

W roku 1880 po rozparcelowaniu folwarku w Dobrej powstało kilka przysiółków między innymi Kopanina. Kopaninę zamieszkuję ok. 120 mieszkańców. Wieś położona w pobliżu kompleksu leśnego obfitującego w grzyby m.in. borowiki, kanie, podgrzybki, opieńki. Na koniec 2012 roku w Kopaninie mieszkało 123 osoby.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.