Jasień

Malowniczo położona wieś na krawędzi doliny Czarnej. Charakterystycznym znakiem w krajobrazie wsi są trzy krzyże stojące na tzw. Kobryniowej Górze. Pierwsze krzyże zbudował w okresie przedwojennym Ignacy Kobryń, który przeniósł się do Jasienia z okolic Częstochowy. W 1827 roku było tu 30 domów i 191 mieszkańców. Zniszczone w czasie II wojny światowej odbudowane w latach 90-tych i uroczyście poświęcone w 1994 r. Jasień ma źródła wody uchodzącej wśród mieszkańców za uzdrowiskowe. Walory krajobrazowe wsi, bliskość rzeki Czarnej i zalewu Chańczy skłaniają Jasień do pełnienia wsi agroturystycznej. Jasień ma długą tradycję. Niegdyś miejscowość nazywano Czerkiesy, albo Cierkiesy. Nie wiadomo także jaki to ma związek z kaukaskim ludem zwanym Czerkiesami. Podobno, jak mówi miejscowa tradycja przyczyną nadania tej nazwy są góry okalające Jasień niemal z każdej strony. W 1827 roku było tu 30 domów i 191 mieszkańców. Na koniec 2012 roku w Jasieniu zamieszkiwało 161 osób.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.