Grzybów

Starożytna wieś położona przy trasie Staszów-Stopnica znana jest archeologom. Dokopali się tu oni grobowców megalitycznych (kamienne kopce zawierające pochówki) sprzed 4,5 tysiąca lat, a także cmentarzyska ciałopalnego z okresu wpływów rzymskich (I-II wieku naszej ery), w którym znaleźli ciekawe zapinki w grobie dziewczynki. Grzybów stał się znaną miejscowością po rozpoczęciu budowy eksperymentalnej metody podziemnego wytopu i wydobycia siarki. W roku 1963- wbrew opinii ekspertów amerykańskich –przystąpiono na terenie Grzybów-Gacki do prac nad możliwością eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu. Wkrótce 1 czerwca 1966 r. żółte złoto popłynęło z grzybowskiego złoża. Wydarzenie to było punktem zwrotnym w rozwoju polskiego przemysłu siarkowego. Doświadczalny charakter kopalni w Grzybowie pozwolił na wypracowanie podstawowych zasad eksploatacji w kopalniach „Jeziórko”, „Basznia” i „Machów II” „Osiek”. Na bazie wydobywanej siarki przyjęto w latach siedemdziesiątych inicjatywę zmierzającą do uszlachetnienia i przetwarzania tego surowca. Rozszerzenie profilu produkcji o produkcję chemiczną stało się przesłanką do zmiany nazwy przedsiębiorstwa na „Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie. Siarka i dwusiarczek węgla z Grzybowa-Osieka w ponad 80 procentach eksportowany jest do kilkunastu krajów w Europie i na świecie. W Grzybowie znajduję się Huta Szkła p. Wrześniaka. Poza Hutą Szkła w Grzybowie mają siedzibę liczne przedsiębiorstwa dające zatrudnienie okolicznym mieszkańcom. Na koniec 2012 roku w Grzybowie zamieszkiwało 221 osób.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.