Dobra

Wieś położona przy trasie Staszów-Bogoria. Dawniej dzieliła się na Dobrą folwark i Dobra wieś. W 1820 r. Dobrą zamieszkiwało 140 osób. W dniu 1827 roku było 35 domów i 325 mieszkańców. W XIX wieku było 7 murowanych domów, 21 drewnianych, była również gorzelnia, cegielnia, łomy kamienia, pokłady tortu i gipsu. W 1880 r. większość folwarku rozparcelowano i z biegiem lat powstały na jego terenie wsie i przysiółki. Ogrody, Zagumnie, Ściegna, Kliny, Pocieszka. Dziś samodzielnymi sołectwami są Podmaleniec, Kopanina i Poddębowiec. W 1913 r. w Dobrej i w/w miejscowościach było ponad 200 domów i około 960 mieszkańców. Natomiast w okresie międzywojennym w dawnym folwarku mieszkało 30 osób, zaś w Dobrej było 43 domy i ok. 290 osób. W okresie międzywojennym Dobra należała do gminy Wiśniowa. Dobrą na koniec 2012 roku zamieszkiwało 277 osób.


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.