Rys historyczny staszowskiej gminy żydowskiej

Żydzi przybyli do Staszowa w XVI wieku, gdy osada wyniesiona została do rangi miasta za sprawą przywilejów królewskich. Najstarszym dokumentem, potwierdzającym obecność starozakonnych w Staszowie, jest rejestr podatkowy pochodzący z 1578 roku. Szacuje się, że pod koniec XVI wieku na 600 mieszkańców około 50 było Żydami.

Czytaj więcej: Rys historyczny staszowskiej gminy żydowskiej

Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej

Od kwietnia 2012 roku Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oddaje do dyspozycji użytkowników internetu portal poświęcony historii Ziemi Staszowskiej.

Jest on jednym z pierwszych w Polsce projektów tego typu realizowanych przez gminy. Zadanie wykonano dzięki wsparciu Lokalnej  grupy Działania „Białe Ługi” środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 LEADER, w ramach działania 4.1. Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju.  

Czytaj więcej: Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej

Podkategorie


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.